Moer Installasjon AS

Kristoffer Åkvik

Daglig leder

Tlf: 481 60 400
E-post: kristoffer@tjome-el.no

Tor-Erling Johnsen

Installatør

Tlf: 450 15 000

David Walther

Elektromontør Gr. L

Tlf: 481 60 386

Arild Bøe

Elektromontør Gr. L

Tlf: 481 60 388

John Einar Strand

Elektromontør Gr. L

Tlf: 450 15 005

Lasse Rismo Nørstad

Elektromontør Gr. L

Tlf: 481 60 387

Mathias M. Endsjø

Elektromontør Gr. L

Tlf: 450 15 006